Đàn Piano Cơ Meister 121C

Đàn Piano Cơ Meister 121C