Đàn Piano Cơ Victor V-102B

Đàn Piano Cơ Victor V-102B