Đàn Piano Cơ Aizenaha E70S

Đàn Piano Cơ Aizenaha E70S