Đàn Piano Cơ Meister ME28

Đàn Piano Cơ Meister ME28